GettyImages-663800200_super_

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a životní prostředí jsou klíčové otázky pro naše klienty, zaměstnance, dodavatele a agentury, se kterými pracujeme.

Zavazujeme se:

  • při stanovování strategií, návrhu, plánování, nákupu a provozních rozhodnutí zohlednit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dopady na životní prostředí a rizika
  • splňovat nebo překračovat všechny příslušné zákonné požadavky týkající se zdravotních, bezpečnostních a environmentálních rizik
  • že všechna příslušná pravidla HSE (v našich vlastních zařízeních a během našich misí) jsou definována a dodržována, neustále se snažte trénovat, implementovat, monitorovat a zlepšovat účinnost indikátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkonnosti
  • udržovat certifikace týkající se ISO 14001, systému environmentálního managementu a ISO 45001, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci